Phần 1: Kết nối ShineOn API Token vào hệ thống cuahangPOD Để quản lý đơn tập trung trên CuahangPOD bạn hãy cài đặt như sau: Bước 1: Đăng ký tài khoản Shinon (nhiều ưu đãi): https://www.shineon.com/?r=YTuong (nếu bạn chưa có tài khoản) Bước 2: Đăng ký tài một tài khoản trên https://cuahangpod.com/login (nếu bạn chưa… (0 comment)

Ngày 20/1/2023: Cập nhật mới về hệ thống cuahangpod Đã hoàn thiện cơ bản kết nối API Shineon vào hệ thống. API bạn lấy ở đây. Giống cách lấy ở printify nha. https://app.shineon.com/#/api Add Shineon Account => Vào ShineOn SKUs và Shineon Order Click “Hey”. Design thì sẽ lấy field dark front làm default. sau… (0 comment)

Cách Kết Nối Website Woocomerce Vào Hệ Thống Đẩy Đơn Tự Động (CuahangPOD Phần 1) Hệ thống đẩy đơn tự động cuahangpod tự tin với việc đồng nhất dữ liệu và tiết kiệm chi phí nhân sự thời gian. Quản lí đơn hàng nhiều website tập trung hiệu quả. Ít nhiều đã được bên mình… (0 comment)

Phần 1: Kết nối Printify API Token vào hệ thống cuahangPOD Để quản lý đơn tập trung trên CuahangPOD bạn hãy cài đặt như sau: Bước 1: Bạn hãy đăng ký tài khoản Printify có nhiều ưu đãi độc quyền tại link này (nếu chưa có): https://try.printify.com/ytuong-me Bước 2: Bạn hãy đăng ký tài khoản… (0 comment)