Chính Sách Bảo Mật CUAHANGPOD

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CUAHANGPOD

1. Cuahangpod thu thập những thông tin gì?
Cuahangpod thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của Cuahangpod. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của Cuahangpod, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của Cuahangpod một cách không định danh.

Bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho Cuahangpodvà trải qua các bước  xác thực.

2. Cuahangpod sẽ làm gì với thông tin của bạn?
Cuahangpod thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Cuahangpod dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Cuahangpod có cung cấp thông tin cho bên khác không?
Cuahangpod không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

5. Yêu cầu xóa dữ liệu của bạn?
Bạn hoàn toàn có thể tự xóa dữ liệu đã tạo ra trên nền tảng của Cuahangpod. Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình trên hệ thống của Cuahangpod.