Ngày 20/1/2023: Cập nhật mới về hệ thống cuahangpod Đã hoàn thiện cơ bản kết nối API Shineon vào hệ thống. API bạn lấy ở đây. Giống cách lấy ở printify nha. https://app.shineon.com/#/api Add Shineon Account => Vào ShineOn SKUs và Shineon Order Click “Hey”. Design thì sẽ lấy field dark front làm default. sau… (0 comment)

Cách Kết Nối Website Woocomerce Vào Hệ Thống Đẩy Đơn Tự Động (CuahangPOD Phần 1) Hệ thống đẩy đơn tự động cuahangpod tự tin với việc đồng nhất dữ liệu và tiết kiệm chi phí nhân sự thời gian. Quản lí đơn hàng nhiều website tập trung hiệu quả. Ít nhiều đã được bên mình… (0 comment)