HomeTin Tức Hệ Thống

Bản Tin Cập Nhật Hệ Thống

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ngày 20/1/2023:

Cập nhật mới về hệ thống cuahangpod
Đã hoàn thiện cơ bản kết nối API Shineon vào hệ thống.
API bạn lấy ở đây. Giống cách lấy ở printify nha.
  • Add Shineon Account => Vào ShineOn SKUs và Shineon Order Click “Hey”.
  • Design thì sẽ lấy field dark front làm default.
  • sau sẽ update những sku có khắc engraving có form input.
Đã hoàn thiện hệ thống kết nối đơn từ Etsy, woo kết nối API với Printify và shineon.
Tiếp tục cập nhật tiếp hệ thống những nhà in những sản phẩm khác cho các bạn.
  • Hệ thống hiện miễn phí 1 năm sử dụng. Bạn có thể thử 1 năm nha.
  • Ưu tiên hỗ trợ và có nhiều chính sách ưu tiên private cho bạn nào đăng kí qua ref bên team mình để ủng hộ dự án phát triển: https://www.shineon.com/?r=YTuong

May be an image of text

Ngày 12/1/2023: Updated doashboard hệ thống cửa hàng phân tab và hiển thị top seller

Updated export csv tracking

Ngày 11/1/2023: Updated: Show tracking and copy in the list orders

pdated: Tracking management cho Printify
– Yêu cầu của user
– Chức năng là hiển thị tất cả order từ etsy và wp có trackings
WIP 🚧 (Đang làm): Chức năng export data của screen này

 

Ngày 10/1/0023: Updated: Button install extension cho Etsy

Update menu hướng dẫn cho người mới.

Ngày 9/1/2023: Cập nhật tính năng Bộ Lọc từng shop cho bạn có thể theo dõi được sold của từng shop mà bạn có hoặc  xem được tổng shop.

May be an image of text that says 'auahangpod.com YTuong.me G Dashboard Etsy WP: Stats overview for shops Orders 21 This Month hops deezz (active) (active) (active) (active) අතകക Total Sales 831.62 USD WooC... Etsy: Stats overview for .com (active) shops Today Orders 0 Total Fulfillment 104.23 USD Total Sales 0.00 USD Total Fulfillment 0.00 USD'

Ngày 6/1/2023: Cập nhật Gộp chung doashboard quản lí sale cho nền tảng Etsy và Woocommerce

Ngày 5/1/2023: Fix lỗi hủy đơn và đẩy lại API thì sẽ cập nhật Tracking theo Đơn mới. Và cập nhật tính năng xem all shop trong phần order.

Ngày 4/1/2023 :Fix lỗi hiển thì bị cắt mất một phần giao diện bên hệ điều hành windown.

Ngày 3/1/2023: Fix lỗi bị chung giá fulfilment với market Etsy.

Ngày 2/1/2023: Thêm chỉ số bên label trạng thái đơn hàng

Ngày 2/1/2023: Thêm tính năng hiển thị thumbnail cho từng đơn.

30/12/2022: Họp bàn thống nhất layout cơ bản đơn giản nhất cho toàn bộ hệ thống cuahangpod.

27/12/2022: Họp bàn đề xuất chỉnh sửa search tiêu đề.

Quản lí sản phẩm bên market etsy.

Cho phép user tải xuống file design khi cần.

26/12/2022: Fix Cho user chọn store linh động trong account printify của user.

Hiển thị kích thước hiện tại của file thiết kế và kích thước yêu cầu chuẩn của từng nhà in.

 

26/12/2022: fix lỗi ô search script

Fix lỗi Auto F5 hiện design

Đề xuất placeholders hiển thị size chính xác kích thước từng nhà in

 

25/12/2022: Họp bàn đánh giá tính năng bổ sung variation color của hệ thống.

Cập nhật tính năng search theo quốc gia

Cập nhật tính năng search theo màu, search theo kích thước cách nhau dấu,

23/12/2022: Cập nhật tính năng cho phép user import csv order etsy tránh việc connect trực tiếp dễ bị die shop.

Fix lỗi hiển thị hex code

21/12/2022: Phát triển thành công addon import đơn hàng gián tiếp Etsy: Giúp user đồng bộ gián tiếp order từ market Etsy vào hệ thống (Tránh hoàn toán việc can thiệt trực tiếp API làm die shop)

Hoàn thiện dần phần quản lí đơn Etsy chung hệ thống Cuahangpod.com

18/12/2022: Bàn kế hoạch phát triển addon import đơn hàng gián tiếp Etsy giúp user không bị die shop.

14//12/2022: Cập nhật tính năng edit trạng thái đơn hàng từng đơn hàng.

Trạng thái đơn đang hiện ở printify.

12/12/2022: Họp bàn thống nhất thứ tự sắp xếp thay đổi cách hiển thị.

min_price

min_price_subscription

min_shipping

ranking_score

variation color

 

9/12/2022: Chọn màu sắc, chọn dòng sản phẩm, chọn nhà in

30/11/2022: Dần hoàn thiện giao diện quản lí tập trung đơn hàng

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *