Ngày 20/1/2023: Cập nhật mới về hệ thống cuahangpod Đã hoàn thiện cơ bản kết nối API Shineon vào hệ thống. API bạn lấy ở đây. Giống cách lấy ở printify nha. https://app.shineon.com/#/api Add Shineon Account => Vào ShineOn SKUs và Shineon Order Click “Hey”. Design thì sẽ lấy field dark front làm default. sau… (0 comment)