Phần 1: Kết nối ShineOn API Token vào hệ thống cuahangPOD Để quản lý đơn tập trung trên CuahangPOD bạn hãy cài đặt như sau: Bước 1: Đăng ký tài khoản Shinon (nhiều ưu đãi): https://www.shineon.com/?r=YTuong (nếu bạn chưa có tài khoản) Bước 2: Đăng ký tài một tài khoản trên https://cuahangpod.com/login (nếu bạn chưa… (0 comment)